lunedì 30 maggio 2016

ITALIA OFERĂ PENSII MIGRANŢILOR


Potrivit legislaţiei italiene migranţii care, în baza permisului de şedere au lucrat legal în Italia, au achitat contribuţii de asigurări sociale în bugetul statului italian, au atins vîrsta de pensionare (vîrsta de pensionare în Italia, atît pentru femei, cît şi pentru bărbaţi în 2016-2018 constituie 66 de ani şi 7 luni) ..

ИТАЛИЯ ГОТОВА ВЫПЛАЧИВАТЬ МИГРАНТАМ ПЕНСИИ
Согласно пенсионному законодательству Италии, мигранты, которые на основании разрешения на жительство (обращаю вни- мание, не временного типа) официально были трудоустроены в этой стране, плати- ли взносы соцстрахования в бюджет ита- льянского государства, достигли пенсион- ного возраста (возраст выхода на пенсию в Италии, как для женщин, так и для мужчин, в 2016-2018 го- дах составляет 66 лет и 7 месяцев)...........
Ziarul «Asigurarea socială» - MAI 2016